Δικαιώματα. Στους συντάκτες του Cannavoice.gr, ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα όλων των κειμένων και των πληροφοριών που παρουσιάζουν. Αν σε κάποιο άρθρο δεν αναφέρεται συντάκτης, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο Cannavoice.gr.

Δικαιώματα εικόνων ή άλλων δεδομένων που δεν προήλθαν από το Cannavoice.gr. Οι εικόνες, φωτογραφίες κλπ., που δεν προέρχονται από το cannavoice.gr, αναφέρουν τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Σε καμία περίπτωση το cannavoice.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί πως οικειοποιείται αυτά τα πνευματικά δικαιώματα.

Άδεια χρήσης. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που παρουσιάζονται ή δημοσιεύονται στο cannavoice.gr  των οποίων η άδεια χρήσης είναι προσωπική και αποκλειστική. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντας τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του cannavoice.gr.

Ευθύνη

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο cannavoice.gr έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό. Ανανεώνονται δε και ενημερώνονται συνεχώς. Το cannavoice.gr δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής. Οι απόψεις των συντακτών είναι καθαρά προσωπικές. Το cannavoice.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, που προήλθε από τις απόψεις τους.

Σύνδεση με άλλες σελίδες. Το cannavoice.gr παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει. Ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

Περιεχόμενο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πληροφορίες δημοσιεύονται από τους συντάκτες χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το cannavoice.gr και ότι ο διαχειριστής του cannavoice.gr διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε δημοσιευμένο από συντάκτες περιεχόμενο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του cannavoice.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι το cannavoice.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον συντάκτη του.

Περί ευθύνης δημοσίευσης υλικού από τους συντάκτες. Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο cannavoice.gr: Να μην είναι είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό δυσφημιστικό, ρατσιστικό. Να μη στοχεύει να διαβάλλει ή να συκοφαντήσει πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς. Να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία του cannavoice.gr. Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο. Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Συνέπειες

Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων, δεδομένων, ή του περιεχομένου που παρουσιάζεται στο cannavoice.gr γενικά, χωρίς την άδεια του cannavoice.gr επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων.